ارزیابی تامین کنندگان

عنوان توضیحات تاریخ
اهداف شبکه تامین کنندگان بیانیه اهداف شبکه تامین کنندگان شرکت سایپا آذین 1396/07/23
مدارک SPAS تامین کنندگان لیست مدارک ارسالی به سایپا آذین درکتابچه SPAS تامین کنندگان 1396/04/14
نظامنامه آدیت محصول سایپا نظامنامه آدیت محصول به روش SQFE در تامین کنندگان گروه سایپا (ضمیمه شماره 6 الزامات SSQR) 1396/04/12
نظامنامه آدیت قطعات ایمنی نظامنامه آدیت فرایند قطعات ایمنی تامین کنندگان گروه سایپا (ضمیمه شماره 5 الزامات SSQR) 1396/04/12
الزامات بسته بندی راهنما و الزامات بسته بندی قطعات خودرو در تامین کنندگان گروه سایپا (ضمیمه شماره 4 الزامات SSQR) 1396/04/12
نظامنامه آدیت فرایند سایپا S-PA نظامنامه آدیت فرایند گروه سایپا (ضمیمه شماره 3 الزامات SSQR) 1396/04/12
فونت های مورد نیاز فونت های مورد نیاز 1395/11/17
نظامنامه تکوين محصول الزامات سيستم تاييد و تصويب قطعه تامين کنندگان گروه سايپا (S-PAS) 1395/07/10
الزامات سيستم مديريت کيفيت (SSQR) الزامات يکپارچه سيستم مديريت کيفيت تامين کنندگان گروه سايپا (SSQR-01) 1395/07/10
شرکت هاي مجاز صدور گواهينامه فهرست شرکت هاي خدمات صدور گواهينامه (CB) در سال 1396 1396/04/17
چک ليست ارزيابي قطعات ايمني چک لیست مورد استفاده در ممیزی فرایند قطعات ایمنی تامین کنندگان سایپا آذین 1396/06/25
چک ليست ارزيابي تامين کنندگان چک ليست ارزيابي تامين کنندگان به شماره C21303003 1395/02/25
دفترچه ارزيابي تامين کنندگان دفترچه ارزيابي (اطلاعات خود اظهاري تامين کنندگان) به شماره C21303015 1395/02/25

اطلاعات تماس

کیلومتر 14 جاده شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، بلوار گلستانک، شماره 12

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com