برگزاری آموزش الزامات یکپارچه سیستم کیفیت تامین کنندگان گروه سایپا در سایپاآذین

برگزاری آموزش الزامات یکپارچه سیستم کیفیت تامین کنندگان گروه سایپا در سایپاآذین
همگام با رشد گروه خودروسازی سایپا و در راستای تحقق استراتژی های زنجیره تامین ، تولید رقابتی و لزوم توسعه و توانمندسازی تامین کنندگان اصلی گروه ، برنامه ها و دوره های آموزشی سیستم جامع کیفیت سایپا توسط معاونت کیفیت سایپا با مشارکت شرکت های منتخب گروه تبیین و اجرا می گردد.
براساس برنامه مدون و از پیش طرحریزی شده طی روزهای 28و29 آذرماه سایپا آذین برگزار کننده دوره تشریح الزامات یکپارچه سیستم کیفیت تامین کنندگان گروه سایپا براساس نظامنامه S-SQR  بوده و میزبانی تعدادی از همکاران از شرکت های مگاموتور ، پلاسکوکار و قالب های صنعتی و همچنین حضور تعدادی از همکاران خود سایپاآذین را برعهده داشت.
براساس برنامه جامع آموزشی گروه که شامل دوره های S-SQR ، S-PAS و آدیت ایمنی می باشد ، تعداد 50 نفر از مدیران ، روسا ، کارشناسان مسئول و کارشناسان سایپاآذین مشمول طرح آموزشی بوده که طی برنامه زمانبندی از ابتدای آبان ماه تا پایان بهمن ماه امسال با حضور در دوره های آموزشی نسبت به ارتقا سطح دانش و آگاهی و افزایش سطح مهارت این گروه منتخب در تعامل با نظامنا مه های کیفیت گروه سایپا و تحقق اهداف سازمانی و برنامه ریزی  شده در پروژه های توسعه محصول  و به موازات توسعه و تعمیق سیستم های کیفیت سایپا آذین اقدام خواهد شد.

سه شنبه, 30 آذر 1395 ساعت 04:29

اطلاعات تماس

کیلومتر 14 جاده شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، بلوار گلستانک، شماره 12

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com