حضور شرکت سایپا آذین از 6 تا 9 اسفند ماه در نمایشگاه محیط زیست سال 95

حضور شرکت سایپا آذین از 6 تا 9 اسفند ماه در نمایشگاه محیط زیست سال 95

دوشنبه, 09 اسفند 1395 ساعت 09:54

اطلاعات تماس

کیلومتر 14 جاده شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، بلوار گلستانک، شماره 12

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com