تمدید تایید صلاحیت آزمایشگاههای مهندسی و کیفیت سایپا آذین

تمدید تایید صلاحیت آزمایشگاههای مهندسی و کیفیت سایپا آذین

           بدنبال تایید صلاحیت آزمایشگاههای کنترل کیفیت و مهندسی سایپا آذین درسال 93 توسط مرکزملی تایید صلاحیت ایران ( NACI) و سازمان ملی استاندارد ایران ، دومین ممیزی مراقبتی و ارزیابی انطباق آزمایشگاههای شرکت مذکور براساس الزامات استاندارد سیستم کیفیت آزمایشگاهها ISO/IEC 17025 و الزامات سازمان ملی استاندارد با هدف حصول اطمینان ازاثربخشی و تداوم واستمراردستیابی به نتایج آزمون قابل اطمینان باقابلیت ردیابی بین المللی در تاریخ 14/02/96 توسط تیم ارزیابی به نمایندگی از مرکز ملی تایید صلاحیت انجام شد که منتج به تمدید گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاهها گردید.

           سهیل مدبری ، معاون کیفیت سایپا آذین ضمن اعلام خبرفوق خاطرنشان ساخت که در طی ارزیابی مذکور تعدادی از آزمون های هر دو آزمایشگاه دردامنه کاربرد گواهینامه ، مجددا بررسی و صحه گذاری گردید. در این ارزیابی آزمون های شیمیایی و پلیمری ، منسوجات وفوم و همچنین آزمون های عملکردی ، دوام و استحکامی مجموعه صندلی خودرو مورد بررسی تیم ارزیابی قرار گرفتند .

           وی اظهار داشت ، آموزش پرسنل هردوآزمایشگاه وبه روز نگهداشت اطلاعات ودانش پرسنل همواره از اهداف آزمایشگاهها بوده که در این راستا دوره های آموزشی و بازآموزی برای پرسنل شامل الزامات استاندارد سیستم کیفیت آزمایشگاه و استانداردهای فنی و همچنین روش های آزمون ها بوده است . همچنین به منظورحفظ اثربخشی و پویایی استاندارد ها و روش های آزمون ، ممیزی های داخلی جامع و گسترده برنامه ریزی و به اجرا درآمده اند .

تیم ممیزی متشکل از متخصصین فنی و سیستمی به نمایندگی از مرکزملی تایید صلاحیت ایران ضمن بررسی و صحه گذاری هردوآزمایشگاه وآزمون های مربوطه درانطباق با الزامات استاندارد ISO 17025 ، تمدید مجدد صلاحیت آزمایشگا هها را برای مدت یکسال آتی اعلام نمود .

           مدبری ، اضافه نمود برنامه های کالیبراسیون و حصول اطمینان از صحت تجهیزات اندازه گیری آزمایشگا هها به موقع انجام می گیرد تا از صحت و دقت نتایج آزمون ها اطمینان حاصل آید.

           معاون کیفیت سایپا آذین افزود ، بطور کلی صندلی خودرو از چهارجنبه مهم ایمنی ، ارگونومی ، زیبایی و تزیینی و جانماییمناسب در خودرو مورد توجه قرار می گیرد که باعث شده اند بیش از 50 تست برای صندلی جلو و 25 تست استحکامی و دوام برای صندلی عقب و همچنین بیش از 50 تست برای قطعات و مواد بکار رفته در آن تعریف گردد.

وی اضافه نمود، آزمایشگاههای سایپا آذین بعنوان یک مرکز آزمون مرجع و مجهز دارای همکاری های مستمر و گسترده با تعداد زیادی از صنایع خودروسازی سبک و سنگین و سایر مراکز آزمون و شرکت های مهندسی در کشور بعنوان مشتریان خود ، می باشد.  

سه شنبه, 26 ارديبهشت 1396 ساعت 10:12

اطلاعات تماس

کیلومتر 14 جاده شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، بلوار گلستانک، شماره 12

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com