برگزاری اردو روز هوای پاک

به مناسبت هفته هوای پاک و با توجه به اهداف زیست محیطی تعیین شده و با تاکید مدیر عامل ، واحد ارتباطات شرکت سایپا آذین با همکاری واحد ایمنی و بهداشت به برگزاری اردوی کوهپیمایی اقدام نمودند. در این برنامه که تعدادی از پرسنل شرکت از واحد های مختلف حضور داشتند، جهت حمایت از منابع طبیعی و حفاظت از منابع زیست محیطی به جمع آوری زباله و پاکسازی کلکچال پرداختند.

سه شنبه, 29 دی 1394 ساعت 12:28

اطلاعات تماس

کیلومتر 14 جاده شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، بلوار گلستانک، شماره 12

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com