تمدید تایید صلاحیت آزمایشگاههای سایپا آذین

           بدنبال تایید صلاحیت آزمایشگاههای کنترل کیفیت وتحقیق و توسعه (مهندسی ) سایپا آذین درسال 93 توسط مرکزملی تایید صلاحیت ایران ( NACI) و سازمان ملی استاندارد ایران ، هفته گذشته اولین ممیزی مراقبتی و ارزیابی انطباق آزمایشگاههای شرکت مذکور براساس الزامات استاندارد سیستم کیفیت ISO/IEC 17025  و الزامات سازمان استاندارد با هدف حصول اطمینان ازاثربخشی و تداوم واستمراردستیابی به نتایج آزمون قابل اطمینان باقابلیت ردیابی بین المللی ، برگزارشد که طی آن سایپا آذین مجددا موفق به تمدید صلاحیت آزمایشگاههای خود گردید .

            سهیل مدبری ، معاون کیفیت سایپا آذین ضمن اعلام خبرفوق خاطرنشان ساخت که تمامی 70 آزمون دردامنه کاربرد گواهینامه ، مجددا صحه گذاری گردیده که شامل آزمون های شیمیایی و پلیمری ، منسوجات وفوم و آزمون های عملکردی و دوام مجموعه صندلی خودرو می باشد .

           وی اظهار داشت ، آموزش پرسنل هردوآزمایشگاه وبه روز نگهداشت اطلاعات ودانش ایشان همواره از اهداف آزمایشگاهها بوده که در این راستا دوره های آموزشی و بازآموزی برای پرسنل جدید و قبلی شامل الزامات استاندارد سیستم کیفیت آزمایشگاه و استانداردهای فنی و همچنین روش های آزمون ها بوده که حدودا معادل 350 نفر ساعت بوده است . همچنین به منظورحفظ اثربخشی و پویایی استاندارد ها و روش های آزمون ، ممیزی های داخلی جامع و گسترده برنامه ریزی و به اجرا درآمده است .
تیم ممیزی متشکل از متخصصین فنی و سیستمی به نمایندگی از مرکزملی تایید صلاحیت ایران ضمن بررسی و صحه گذاری هردوآزمایشگاه وآزمون های مربوطه درانطباق با الزامات استاندارد ISO 17025 ، تمدید مجدد صلاحیت آزمایشگا هها را برای مدت یکسال آتی اعلام نمود .
            مدبری ، اضافه نمود برنامه های کالیبراسیون و حصول اطمینان از صحت تجهیزات اندازه گیری آزمایشگا هها به موقع انجام گرفته ضمن اینکه بازسازی و نوسازی گسترده آزمایشگاه کیفیت دردستور کاربود که بطور کامل محقق گردید.
           معاون کیفیت سایپا آذین افزود ، هردو آزمایشگاه کیفیت و مهندسی سایپا آذین دارای برنامه های ساخت و تجهیز برخی آزمون ها در رسته منسوجات وعملکرد و دوام فراوری صندلی هستند که همراستا با اهداف سال ها ی 94و95 محقق خواهند گردید و دامنه کاربرد آزمایشگاهها توسعه خواهد یافت .

دوشنبه, 12 بهمن 1394 ساعت 12:31

اطلاعات تماس

کیلومتر 14 جاده شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، بلوار گلستانک، شماره 12

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com