گزارش بازدید وزارت صنایع

در مرداد ماه، پنج نفر از مسئولين دفتر امور ايمني، بهداشت محيط کار و انرژي وزارت صنعت معدن و تجارت از شرکت سايپاآذين بازديد نمودند. در جلسه ای که به منظور معرفي فعاليتها و اقدامات انجام شد در حوزه HSE و انرژي در سالن کنفرانس شرکت سايپاآذين ( با حضور مدیران ،روئسا و کارشناسان مربوطه ) مسئول ايمني دفتر ايمني، بهداشت محيط کار، زيست محيطي و انرژي وزارت صنعت معدن و تجارت اظهار داشت که دفتر HSE وزارت صنعت در حدود 2 سال است که به دستور جناب آقاي مهندس نعمت زاده با هدف کاهش ضايعات و حفظ منابع انساني و محيط زيست تشکيل شده و رويکرد اين دفتر يکپارچگي ايمني، بهداشت، محيط زيست و انرژي کل واحدهاي تابعه و وابسته به وزارت صنعت مي باشد و کليه واحدهاي صنعتي که داراي مجوز يا پروانه بهره برداري مي باشند ملزم به رعايت الزامات و قوانين در اين رابطه مي باشند.

وي عنوان نمود که در کشور ما مکانيزم مشخصي براي ثبت حوادث وجود ندارد و وزارت کارحوادث انساني را ثبت مي کند ولي حوادثي که باعث از بين رفتن منابع و محيط زيست مي گردد ثبت نمی نماید. (آتش سوزي، انفجار و ... در واحدهاي صنعتي )

ایشان هدف از اين بازديد را شناسايي بهتر شکاف هاي موجود در حوزه HSE و کمک به ارتقاء وضعيت صنايع در اين حوزه و هم افزايي شرکتها دانست. مسئول ایمنی وزارت صنعت معدن و تجارت بيان داشت که شرکت سايپا در زمينه HSE داراي مشکلات ساختاري است و دپارتمان HSE جايگاه نظارتي ندارد در ادامه ايشان اشاره نمود که در وزارتخانه، شوراي HSE تشکيل شده و براي اولين بار در کشور است که يک وزير رئيس شورا مي باشد و شخصاً مسائل را پي گيري مي کند. هدف از تشکيل اين شورا سياست گذاري در سطح عالي مسائل HSE و بهينه نمودن اقدامات در اين خصوص است. در ادامه گزارشي از اقدامات و فعاليتهاي شرکت سايپاآذين در حوزه HSE و انرژي ارائه گرديد ( بصورت پرسش و پاسخ ) و سپس از سالنهاي رنگ، فوم، تصفيه خانه بهداشتي، اداره HSE و آتش نشانی شرکت سایپاآذین بازديد به عمل آمد.

دوشنبه, 26 مرداد 1394 ساعت 13:17

اطلاعات تماس

کیلومتر 14 جاده شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، بلوار گلستانک، شماره 12

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com