میلاد منجی عالم بر شما مبارک

مژده ای دل که شب نیمه شعبان آمد برتن مرده و بی جان جهان جان آمد قائم آل محمد (عج) گل گلزار رسول حجت ابن الحسن (عج) آن مظهر ایمان آمد