برگزاری آزمایشهای ادواری همکاران در شرکت سایپا آذین

با توجه به اهمیت سلامت کارکنان، طبق روال سال های گذشته آزمایش ادواری همکاران در شرکت سایپا آذین شامل تست اودیومتری ( شنوایی سنجی )، تست اپتومتری ( بینایی سنجی )، معاینات پزشک، آزمایشات خون و ادرار و ... بر اساس نوع شغل کارکنان انجام گردید . این آزمایشات در پرونده پزشکی کارکنان ثبت و در صورت نیاز پرسنل به معاینات تکمیلی و تخصصی به مراکز درمانی معرفی می گردند . توجه و اهمیت به سلامت پرسنل و کنترل وضعیت جسمانی انان از مهمترین و اساسی ترین وظایف هر شرکت فعالی می باشد و کنترل سلامت پرسنل و انجام آزمایشهای ادواری علاوه بر جلوگیری از بروز بیماریها و حوادث می تواند نقش بسزایی در بهبود روند کاری در سازمان داشته باشد .