شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت مهدی (عج)

ی یازدهم امام شیعه ای مفتخر از تو نامِ شیعه بر سامره و حریمِ پاکت بر مهدی تو درودِ شیعه شهادت امام حسن عسکری تسلیت باد