شهادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام

شهادت مظلومانه نهمین کوکب هدایت باب المراد عالمین مظهر جود وکرم حضرت امام محمد تقی (ع) را به محضر مقدس و منور امام زمان و تمامی شیعیان تسلیت وتعزیت عرض می نما ییم