میلاد امام علی ( ع ) و روز پدر مبارک باد

علی زیباترین نام جهان است ، علی ذکر لب صاحب زمان است ، به کوری دو چشم اهل انکار ، فقط حیدر امیر مومنان است . میلاد امام علی (ع) و روز پدر مبارک باد .