ایمیل پرسش و پاسخ مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده سهامداران

سهامداران محترم که به صورت غیر حضوری از مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت سایپاآذین بازدید می کنند می توانند سوالات خود را از طریق ایمیل ذیل مطرح کنند تا در جلسه توسط دبیر مجمع پاسخ داده شود. sahamdaran@saipa-azin.com