مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده سایپا آذین

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده سایپا آذین برگزار شد مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت سایپا آذین برای سال منتهی به 29/12/1400 با حضور اکثریت سهامداران در روز سه شنبه مورخ 14/04/1401 به ریاست آقای فریدون امجدیان در محل شرکت سایپا دیزل برگزار گردید . در این مجمع ضمن استماع گزارش فعالیت یک ساله هیات مدیره شرکت، صورت های مالی منتهی به 29 اسفند سال 1400 مورد تصویب قرار گرفت و همچنین سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی برای سال 1401 و روزنامه اطلاعات نیز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید . در ادامه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سایپا آذین بمنظور تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس برگزار گردید .