شهادت مظلومانه حضرت علی (ع) تسلیت باد

بگیر ای مرگ عالم را در آغوش که از فرق علی خون می زند جوش متاب ای مه متاب ای مه که امشب چراغ عمر مولا گشته خاموش شهادت مظلومانه حضرت علی (ع) تسلیت باد