ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و ولادت حضرت امام جعفر صادق (ع)

آبروی عالمین خوش آمدی به فلک نور دو عالمین خوش آمدی ای رسول خاتم ای جان جهان خوش آمدی دل خوشی حسنین خوش آمدی ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و ولادت حضرت امام جعفر صادق (ع) مبارکباد