میلاد حضرت فاطمه زهرا ( س ) و روز مادر مبارک

سرای احمد امشب رشک طور است زمین و آسمان غرق سرور است نهد پا در جهان دخت پیامبر ( ص) به راهش از جهان گلریز حور است