میلاد امام جواد (ع) بر شیعیان مبارک.

از شبستان ولایت قمری پیدا شد ، از گلستان هدایت ثمری پیدا شد . میلاد امام جواد (ع) بر شیعیان مبارک باد .