مجمع عمومی عادی سالیانه وفوق العاده سایپا آذین برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده سایپا آذین برگزار شد مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت سایپا آذین برای سال منتهی به 29/12/1401 با حضور اکثریت سهامداران در ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخ 19/04/1402 به ریاست آقای سید مهدی قاسمی زاویه السادات در محل سالن شهید سردار سلیمانی شرکت پارس خودرو برگزار گردید . در این مجمع ضمن استماع گزارش فعالیت یک ساله هیات مدیره شرکت، صورت های مالی منتهی به 29 اسفند سال 1401 مورد تصویب قرار گرفت و همچنین سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی برای سال 1402 و روزنامه اطلاعات نیز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید . در ادامه، مجمع عمومی فوق العاده شرکت سایپا آذین بمنظور تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس برگزار گردید