مجمع عمومی فوق العاده شرکت سایپا آذین برگزار شد

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سایپا آذین در روز دو شنبه مورخ 23 اسفند ماه 1400 به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه در محل سالن اجتماعات سردار شهید قاسم سلیمانی شرکت پارس خودرو با حضور اکثریت صاحبان سهام تشکیل گردید. پس از اخذ رای جهت انتخاب اعضای هیات رئیسه مجمع با توجه به ماده 101 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت با قرائت گزارش توجیهی مدیر عامل و اظهار نظر حسابرس قانونی و با توجه به مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها با اکثریت بیش از دو سوم آرائ حاضرین در مجمع عمومی فوق العاده مورد تصویب قرار گرفت .