انتخابات نماینده کارکنان شرکت سایپا آذین

انتخابات نماینده کارکنان در شرکت سایپا آذین با حضور پرشور پرسنل برگزار گردید . مراسم انتخاب نماینده کارکنان با حضور اکثریت در محل سالن تولید شرکت و با حضور آقای مهندس ایمن ارجستان مدیر منابع انسانی و آقای ناصری نماینده اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد .