آغاز امامت ولیعصر(عج)

آغاز امامت ولیعصر(عج) بر تمامی مسلمین جهان مبارک باد

مولای مهربان غزل های من سلام!
سمت زلال اشک من، آقای من سلام!
نامت بلند و اوج نگاهت همیشه سبز؛
آبی ترین بهانه دنیای من سلام!
قلبی شکسته دارم و شعری شکسته تر،
اما نشسته در تب غوغای من سلام!
ما بی حضور چشم تو این جا غریبه ایم
دستی، سری تکان بده، مولای من؛ سلام!
تقدیم چشمهای تو این شعر نا تمام
زیباترین افق به تماشای من سلام!