سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)

سالروز پیوند آسمانی حضرت علی (ع) وحضرت فاطمه (س) بر همگان مبارک باد