شهادت امام جعفر صادق (ع) تسلیت باد

شهادت رئیس مذهب است امروز هنوز هم دنیا از شکوه جاری تو وام میگیرد، هنوز هم خورشید، از چشمان تو تقلید می کند و دانشگاه بنام تو زنده است، حوزه از زلال دانش تو آب می خورد و عطش دانش اندوزی راهیان عشق، با کلام تو سیراب می شود . ای مهر ازلی و نور لمیزال، آفتاب تابان مشرق اندیشه، مرد تمام فصلهای انسانیت، امام یکه تازان صدق و صداقت، سرچشمه ناب ترین نگاه شیعه، در صبوری سینه هایت شکی نیست، تو از سلاله سینه سوختگان شریعت شیرین خدایی و پاسدار ویژگی های رفیع اسلام ناب محمدی (ص)، بهشت گوارایت باد .