پیام نوروزی مدیرعامل

فرا رسیدن نوروز مبارک

بهار جلوه الهی در باز آفرینش طبیعت است و نوروز ، طلیعه این دگرگونی شگرف و پیامی است به آدمی برای از خود رستن و به او پیوستن ، امید است با یاری خداوند متعال سال جدید، سالی توام با ثبت توفیقات بیشتر در ارئه خدمت به مردم این دیار و سالی پر از صفا و محبت در پرتو عنایات و برکات الهی برای شما تلاشگران بی ادعا باشد . فرا رسیدن نوروز بر شما مبارک . گفت پیغمبر به اصحاب کبار تن مپوشانید از باد بهار آنچه با برگ درختان می کند با تن و جان شما آن می کند