شهادت جانسوز امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد.

بغض‏های‌ ریشه‏ دار در بقیع روح انسان خیمه زده اسـت. دقایق غم را اشک‏های‌ ما قطره قطره دنبال می‏ کند. چه فصل متروکی اسـت پاییز اندوه؛ اما تا روزگار دنیا هست، گریزی از مرور سطور این فصل نیست سال روز وفات امام صادق تسلیت باد