مراسم روز درختکاری در سایپا آذین

در آستانه 15 اسفند ماه روز درختکاری مدیرعامل شرکت سایپا آذین جناب آقای مهندس سیم دار به همراه مدیران ارشد شرکت تعدادی نهال در محوطه شرکت غرس نمودند .