برگزاری دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری آزمون های آزمایشگاهی در شرکت سایپا آذین

دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری با تدریس دکتر فیض با حضور کارشناسان آزمایشگاه در شرکت سایپاآذین برگزار گردید. تجربه نشان می‌دهد محاسبه عدم قطعیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی بسیاری از آزمایشگاه‌ها مطرح است. اطلاع از عدم قطعیت اندازه‌گیری در آزمون‌ها و نتایج کالیبراسیون برای آزمایشگاه‌ها، مشتریان و سایر ذینفعانی که از این نتایج برای مقاصد مقایسه‌ای استفاده می‌کنند، امری ضروری است؛ ضمن آن که محاسبه عدم قطعیت، معیار مهمی برای نمایش کیفیت نتایج به حساب می‌آید و عدم محاسبه آن، عملا اعتبار اندازه‌گیری را با خدشه مواجه می‌سازد. شناخت عواملی که در هنگام انجام آزمون‌های آزمایشگاهی در عدم قطعیت اندازه‌گیری‌ها نقش دارند و همچنین استفاده از محاسبه عدم قطعیت به‌عنوان مشخصه‌ای مهم در انجام آزمون‌های آزمایشگاهی، از اهداف اصلی این دوره آموزشی می باشد.