سالروز شهادت امام علی النقی هادی (ع) تسلیت باد

سالروز شهادت امام علی النقی هادی (ع) دهمین امام شیعیان تسلیت باد .