هفت مهر روز آتش نشان مبارک باد

بمناسبت روز آتش نشان هفتم مهرماه از همکاران عزیز واحد آتش نشانی توسط مدیر عامل محترم و مدیران ارشد شرکت تجلیل به عمل آمد .