مناقصه/مزایده
نوع شماره توضیحات تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت فایل
مناقصه محدود 14010672 شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه محدود تک مرحله ای خرید خدمات حمل محصولات در سال 1401 را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.ir مراجعه و حداکثر تا تاریخ 11/07/1401 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه محترم حراست و تحویل آنها به همان مرکز اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 507 1401/06/27 1401/06/31 شروع نشده
مناقصه محدود 14010668 شرکت سایپا آذین قصد خرید خدمات ایاب و ذهاب ماموریتی پرسنل با تاکسی در سال 1401 را از طریق مناقصه محدود تک محله ای به شماره 14010668را دارد لذا از شرکت های فعال مدعو در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 29/06/1401 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل آنها به همان مرکز اقدام فرمایند. اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 و 4 داخلی 507 تماس حاصل فرمایند. 1401/06/23 1401/06/29 فعال
تمدید مناقصه محدود 14010663 خرید خدمات تهیه ، تامین ، توزیع و طبخ غذای پرسنل 1401/05/10 1401/06/10 پایان
مناقصه عمومی 14010559 خرید خدمات تخلیه و بارگیری ورق ،لوله، مفتول و کانتینر با جرثقیل در محل شرکت سایپا آذین 1401/05/01 1401/06/01 پایان
تمدید مناقصه عمومی 01/04 خریداری 3.000 تن مواد فوم(پلیول و ایزوسیانات) بصورت سیستم 1401/04/02 1401/05/02 پایان
مناقصه محدود 14010441 خرید خدمات اجرتی توزیع و طبخ غذای پرسنل 1401/03/30 1401/04/30 پایان
مناقصه محدود 14010440 خرید خدمات تهیه ، تامین ، توزیع و طبخ غذای پرسنل 1401/03/25 1401/04/25 پایان
مناقصه عمومی 01/04 خریداری 3000 تن مواد اولیه فوم( پلیول و ایزوسیانات ) به صورت سیستم 1401/03/21 1401/04/21 پایان
مناقصه محدود 14010322 خرید خدمات و قطعات زنجیر کانوایر سالن رنگ به همراه متعلقات 1401/03/09 1401/04/09 پایان
مناقصه محدود 14010106 خرید خدمات ساخت فیکسچر کنترلی مجموعه صندلی جلو چپ و راست پادرا پلاس 1401/03/03 1401/04/03 پایان
تمدید مناقصه محدود 14010322 خرید خدمات و قطعات زنجیر کانوایر سالن رنگ به همراه متعلقات 1401/02/28 1401/03/28 پایان
مناقصه عمومی 14010212 خرید دیزل ژنراتور 800- 850KVA و متعلقات مربوطه 1401/02/21 1401/03/21 پایان
مناقصه محدود 140837/2 خرید خدمات ساخت فیکسچر کنترلی صندلی عقب آریا 1401/02/03 1401/03/03 پایان
تمدید مناقصه محدود 14010103 خرید خدمات شارژ کپسولهای 20کیلوگرمی Co2 جوشکاری خطوط تولیدی 1401/01/19 1401/02/19 پایان
تمدید مناقصه محدود 14010107 خرید خدمات تهیه ، تامین ، توزیع و طبخ غذای پرسنل 1401/01/06 1401/02/06 پایان
مناقصه محدود 140941 خرید خدمات ساخت قالب های برش بلنک و خمکاری پادرا پلاس 1400/11/28 1400/12/28 پایان
مناقصه محدود 141255 تهیه ، تامین ، توزیع و طبخ غذای پرسنل 1400/11/19 1400/12/19 پایان
مناقصه عمومی 141152 خرید لایسنس نرم افزار آنتی ویروس سیمنتک داخلی 380 کاربره شماره 1400/10/21 1400/11/21 پایان
مناقصه عمومی 140834 مناقصه دو مرحله ای نگهداری و تعمیرات سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی به صورت 24 ساعته 1400/08/30 1400/09/30 پایان
مناقصه محدود 140733 خرید خدمات ارزیابی عوامل زیان آور محیطی کار 1400/07/10 1400/08/10 پایان
مناقصه عمومی 140524 خرید خدمات حمل و بی خطرسازی،امحاء و دفن پسماند صنعتی در سال 1400 1400/06/19 1400/07/19 پایان
مناقصه محدود 141048 تمدید مناقصه محدود تک مرحله ای خرید خدمات ساخت قالب های فوم کفی و پشتی و نیز مجموعه هدرست X211 طرح جدید 1399/10/14 1399/11/14 پایان
مناقصه محدود 140836 خرید خدمات دوخت روکش های صندلی 1399/08/01 1399/08/30 پایان