هیات مدیره و مدیران ارشد
 • افشین سیم دار
  افشین سیم دار

  مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

  مشخصه ها and سابقه
 • سید هادی مرتضوی
  سید هادی مرتضوی

  رئیس هیئت مدیره

  مشخصه ها and سابقه
 • قاسم  کمال زاده
  قاسم کمال زاده

  قائم مقام تولید

  مشخصه ها and سابقه
  • سوابق اجرایی :1391/07/17
 • مجتبی  آرین منش
  مجتبی آرین منش

  قائم مقام مدیرعامل در امور فرهنگی و ارتباطات

  مشخصه ها and سابقه
  • سال پیوستن به گروه سایپا : 1396
 • میر حسین صدر
  میر حسین صدر

  قائم مقام مدیرعامل در حوزه مهندسی و کیفیت

  مشخصه ها and سابقه
 • مسعود  برزا
  مسعود برزا

  معاون تولید

  مشخصه ها and سابقه
  • سال پیوستن به گروه سایپا : 1386
 • هادی  سلیمانی
  هادی سلیمانی

  مدیر اقتصادی

  مشخصه ها and سابقه
 • فاطمه رمضانی
  فاطمه رمضانی

  مدیر طرح و برنامه

  مشخصه ها and سابقه
  • سال پیوستن به گروه سایپا : 1389
 • فاطمه دوست محمدی
  فاطمه دوست محمدی

  مدیر مالی

  مشخصه ها and سابقه
  • سال پیوستن به گروه سایپا : 1384
 • سعید گودرزی
  سعید گودرزی

  مدیر حراست

  مشخصه ها and سابقه
  • سال پیوستن به گروه سایپا : 1389
 • مجید عزیزیان
  مجید عزیزیان

  سرپرست مدیریت برنامه ریزی

  مشخصه ها and سابقه
 • عباس علیپور
  عباس علیپور

  سرپرست مدیریت اداری و توسعه منابع انسانی

  مشخصه ها and سابقه
 • شهاب الدین  شاهوردی
  شهاب الدین شاهوردی

  مدیر کیفیت

  مشخصه ها and سابقه
 • فرشته الیاسی
  فرشته الیاسی

  مدیر حسابرسی داخلی

  مشخصه ها and سابقه